Các chuyên mục khác

Tin nước ngoài

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là gì?

Sau những động cơ hơi nước, dây chuyền sản xuất, số hóa sản xuất… cả thế giới đã bắt đầu bước chuyển mình sang cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4, có thể thay đổi mô thức sản xuất trên toàn thế giới. Với nội dung cơ bản là tạo ra cấu trúc và sự vận hành mới cho nền ... Read More »